Anne Marie Løn

Hun er en populær forfatter med en stor læserskare, især blandt det kvindelige publikum. Selv er jeg navnlig blevet fanget af romanerne "Sent bryllup", "Prinsesserne" og "Dværgenes dans".

 


Anne Marie Løn, foto: Søren Wessentoft

Anne Marie Løn (foto Søren Wessentoft)

Bogen kan rekvireres fra: forlaget@kahrius.dk eller købes i boghandelen.

Ny udgivelse, efter kanonserien

I bogen Anne Marie Løn – en kanonforfatter, 2013, tager jeg hele hendes forfatterskab op til grundig, kærlig og kritisk behandling. Jeg vil her give et omfattende indblik i og overblik over hele produktionen, der foreløbig strækker sig over godt og vel 30 år, 1977 - 2008. I et "længdesnit" giver jeg i kronologisk rækkefølge et udførligt signalement af alle hendes udgivelser. Således får vi bl.a. en forståelse af forfatterskabets forløb. Det består først og fremmest af romaner, men rummer også tre digtsamlinger, en bog med kortprosa og en biografi. Indkredsningen af værkernes særpræg sker i alle tilfælde ud fra et typisk, repræsentativt tekstudsnit.


I et syntetisk anlagt "tværsnit" belyser jeg ligheder og forskelle inden for forfatterskabet, idet jeg både sammenligner værkerne enkelt- og gruppevis. Jeg indleder bogen med et "lynportræt" af forfatteren, primært baseret på interviews med hende i pressen. Og jeg afslutter bogen med en "statusopgørelse". Her giver jeg et kortfattet overblik over forfatterskabet, set i fugleperspektiv. Denne ramme omkring de to store snit på langs og på tværs følges op af et stikordsregister. Det sikrer, at bogen kan bruges som opslagsværk. Der sættes punktum med en fortegnelse over foreliggende materiale om forfatterskabet.

Bogen henvender sig både til kendere og elskere af forfatterskabet og til førstegangslæsere. Den er skrevet i et tilstræbt enkelt, letforståeligt sprog.