Kanonforfatterne

Man kan godt opgive at tælle, regne og måle sig frem til, hvad der er bedst og stærkest, når det gælder skønlitteratur. Den har nemlig at gøre med den enkeltes oplevelser og forestillinger.

 

At skabe fællesskab

Der kan ikke laves formler og facitlister for noget, der vedrører fantasien, den sproglige opfindsomhed og dens gennemslagskraft. Alligevel er det ikke så tosset at lade nogle bestemte forfatterskaber indgå i folkeskolens og gymnasiets danskundervisning. Det kan nemlig bidrage til at skabe sammenhæng og fællesskab. Det er værd at finde frem til det, som kan samle os, fordi der i dag er så meget, der adskiller og adspreder os som enkeltindivider.

Et kanonudvalg i arbejde

Et udvalg under Undervisningsministeriet fik i 2004 til opgave at foreslå "hvilke centrale danske forfatterskaber" eleverne burde kende til. Det førte til en liste med 14 navngivne forfatterskaber, i tid spændende fra Holberg til Rifbjerg. Et spand på godt og vel 300 år, forøget med flere århundreder, idet folkevisen som genre også blev opført på listen.

En bestillingsopgave

I 2005 bad Dansklærerforeningens forlag mig om at stå for udgivelsen af indføringer i de 14 forfattere med deres værker. Det skulle være nogenlunde let tilgængelige introduktioner med appel til eleverne. Omfang: ca. 80 tryksider pr bind. For mig var det en spændende udfordring at skulle levendegøre stoffet på en lødig og samtidig engagerende måde – for dermed at give et godt afsæt for beskæftigelsen med disse forfattere og deres tekster.

Faglighed og lyst

Opgaven har med begrænsningens og lethedens kunst at gøre. Indføringerne skal være uanstrengte, veloplagte. De må meget gerne omfatte forholdet mellem forfatter og værk, mellem forfatteren, dennes og vor samtid, mellem forskellige medier og kunstarter. Altså ikke kun ord, men også billeder, og gerne med skelen til film, tv, lydstof, IT m.m. Spændende at skulle bygge bro mellem min faglige viden og elevernes mulighed for lystfyldt tilegnelse. Lykkes det?

Tidsplanen

Det er min hensigt at lave to af disse introduktionsbind om året. Så kan forlaget udsende dem med dets halvårlige bogpakker. Dog vil jeg ikke slække på den faglige og pædagogiske fordring til mig selv. Det kan betyde længere tilblivelsestid end ønsket og forventet. Foreløbig kan jeg da holde takt med min tidsplan. Hvor længe mon? – Faktisk hele vejen, viste det sig! Her er så det foreliggende:

Læs mere om de enkelte bind i serien:

Ludvig Holberg

Adam Oehlenschläger

Peter Seeberg

Tom Kristensen

Johannes V. Jensen

Klaus Rifbjerg

Martin A. Hansen

Karen Blixen

H. C. Andersen

Martin Andersen Nexø

St. St. Blicher

Herman Bang

Henrik Pontoppidan

N.F.S. Grundtvig

N.F.S. Grundtvig er det sidste led i den udgivne række af forfattere.