Antologier om dansk identitet

Det omfattende og bredspektrede emne inviterer faktisk til at blive belyst i antologiform. Vi tager nu tekstsamlingerne op i kronologisk orden.

 

Antologien som oplæg til deltageraktivitet

Danmark og danskerne er tilrettelagt til undervisningsbrug. Det er en udgivelse i Studieserien fra Dansklærerforeningen, 1979. Udvalget deri er tredelt, med afsnit om "Danskere om Danmark", "Danskere om danskerne" og "At komme til Danmark". Antologien er illustreret og forsynet med forklarende noter og oplæg til tekstarbejde, både inden for og på tværs af de tre afsnit.

I indledningen hedder det, at "ønsket med denne antologi er at give stof til belysning og debat om, hvad det vil sige at være dansk, og hvad det indebærer at tilhøre nationen Danmark." Endvidere "at bidrage og at tilskynde til en større selvforståelse. Den må gerne være selvkritisk, men samtidig gerne samfundssolidarisk."

Den store sag

I forlængelse af forskningsgruppens arbejde om dansk identitet tilrettelagde jeg i 1993 en antologi "til belysning af danskernes selvforståelse". Titlen betonede slægtskabet med den foregående forskningsaktivitet: Danskernes identitetshistorie. Også den er illustreret og brugsbevidst redigeret. Opdeling i seks store afsnit, forskellige momenter i identitetsforståelsen: "Kildesamlinger, der hver især ud fra bestemte delområder giver en mangfoldig belysning af danskernes selvforståelse".

De omhandler bl.a. "Hvad er dansk identitet?"; "Danmarks dåbsattester" (dvs. Jellingstenene, hvor Danmarks navn forekommer for første gang); "Sproget som identitetsmærke"; "Det typisk danske".

I første kapitel er der en længere indledning og i slutkapitlet materialefortegnelse og henvisninger.

Bogen tænkes brugt "som opslags- og håndbog ved studium og lystlæsning. Men vel også som en kildesamling, der kan anvendes i ungdoms- og voksenundervisning og i studiekredse."

Alle gode gange tre

Som den foreløbig seneste antologi inden for området kom i år 2000 Danske tilstande. Den består af en række essays; kortere personlige tilgange til emnet, med spejlinger mellem dette og essayisten. Emnet behandles tvang- og fordomsfrit, uden bestræbelse på alsidighed og fuldstændighed. Det at vække med- og modtanker hos læseren er et vigtigt ærinde for essayisten. Hvad danskhed er, mener essayisten ikke at kunne finde sandheden om eller det endelige svar på. De udvalgte 23 essays er fordringsløse tilløb til forståelse af emnet. Udvalget afspejler samtidig det danske essays historie og udvikling i 1900-tallet.