Benny Andersen

Mit forhold til ham er personligt og fagligt, hvis de to ting overhovedet kan adskilles. Det begyndte vel med det faglige, men det personlige blev hurtigt koblet på.

 

 

 

 

 

Benny Andersen 

Benny Andersen (Foto: Doris Gahner Petersen)

Baggrunden og den første produktion

Personligt har jeg haft stor glæde af at læse hans bøger og at lytte til hans viser. Hans diskrete humor, underfundige livsklogskab og sprælske omgang med ordene fangede mig ind. Også i min undervisning har jeg med fornøjelse dyrket forfatterskabet. Min personlige optagethed af det smittede, kunne jeg mærke. Det førte til en mere varig og intens beskæftigelse med det.
"Benny Andersen, et forfatterskabsportræt", 1987, var det første synlige udslag. Hovedærindet i bogen er en udfoldelse af forfatterskabets sammenhænge på kryds og tværs.

Det der fulgte efter

Så fulgte et undervisningsmateriale i to bind, "Benny Andersen – hele livet igennem", 1988, med både en tekst- og en idebog. Indholdet her spænder over et menneskelivs forløb i fire faser (afsnit), fra fødsel til død.

 Mellem de to nævnte udgivelser kom "Andre sider", et udvalg af Benny Andersens hidtil uudgivne digte. "Oversete digte" kaldte digteren og jeg dem. Vi to valgte bidragene ud fra aviser, tidsskrifter og kladdepapirer. Samlingen komponerede vi sådan, at udvalget afspejlede hovedfaserne i forfatterskabet, fra starten af 1950´erne og 35 år frem derfra. "Andre sider" demonstrerer dermed Benny Andersens digtproduktion i dens tilløb og dens samlede forløb (frem til 1987).

Hvad der videre skete

Siden kom "Månens mærker" i 2003, hvor forfatterskabet er "set med mange øjne", som undertitlen siger det. Vigtige sider af Benny Andersens forfatterskab, med dets særpræg, dets tilblivelse, dets etaper og dets modtagelse, belyses af personer med et særligt kendskab til netop denne særlige side af sagen. Som redaktør samlede jeg mandskabet og holdt efter bedste evne styr på det undervejs i det ret lange og noget besværlige tilblivelsesforløb. Jeg kom med råd, forslag og opfordringer. Alt sammen for at tilvejebringe en enhed og helhed i det mangesidede foretagende, uden at udviske bidragydernes individualitet.

Selv skrev jeg om modtagelsen af forfatterskabet gennem fire tiår (fra 1960´erne frem til 1990´erne), desuden om humoren hos Benny Andersen og om hans poetik, dvs. hans syn på digtningen. Jeg stod også for interviews med ham og med hans daværende hustru, Cynthia La Touche Andersen, bedre kendt under kælenavnet Rosalina, samt for en samtale med Povl Dissing.

Det hidtil sidste, der skete

Senest så "Livsrejse med vigtige ophold" dagens lys i 2007. Det skete i tæt samarbejde med forfatteren, Benny Andersen. Vi udvalgte og sammensatte her et stort udvalg af hans nonfiktive prosa gennem 50 år; hentet fra aviser, magasiner, tidsskrifter og antologier. Udvalget er komponeret i fire afsnit, så det udgør en slags udvidet selvbiografi. Ikke fortløbende, men glimt- eller punktvis.

Andre og mindre sager

Dertil kommer så en lang række artikler om Benny og hans digtning, bl.a. en del aviskronikker om emnet. Jeg fremhæver fem af bidragene: "Benny Andersen i Højskolesangbogen",  Højskolebladet 1996, nr.4 – "Bygningen står og kan ses", en længere anmeldelse af hans "Samlede digte" i Bogens Verden, 1998, nr.6 – signalement af forfatteren og et par af hans værker ("Puderne", "Den indre bowlerhat", "Svantes viser") i Dansk forfatterleksikon, bind 1-2, red. John Chr. Jørgensen, 2001 - "Opdagelsesrejse i ordenens ubekendte land", artikel i Kristeligt Dagblad 20.3. 2003 – "Verdensborger i Danmark. Benny Andersen og danskheden", bidrag i bogen "Tænkesedler", 2007.

Læs mere om Benny Andersen ved at klikke på emnerne til venstre.